ИЗМЕНЕ конкурсне документације за јавну набавку хране- по партијама, ЈН-7

ИЗМЕНЕ конкурсне документације за јавну набавку хране- по партијама, ЈН-7

Измене конкурсне документације бр. 914 од 27.02.2018.