Посета Музеју старих машина у Новом Милошеву.

Посета Музеју старих машина у Новом Милошеву.

Организована је Посета Музеју старих машина у Новом Милошеву.