Јавна набавка бр.ЈН-14 (израда пројектне документације)

Јавна набавка бр.ЈН-14 (израда пројектне документације)

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку  JН-13 (израда пројектне документације).