ЈН-1 Електрична енергија

ЈН-1 Електрична енергија

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку  ЈН-1 Електрична енергија.