Post ID: 1968

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti usluga: Tekuce
opravke i održavanje opreme u zgradama.