Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Nameštaj za sobe korisnika u objektu „A“ – garderobni ormari .