Gerontološki centar – Zrenjanin

Јавне набавке

ЈН-8 Електроматеријали

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку ЈН-8 Електроматеријали Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Појашњење КД за електроматеријале Одлука о додели уговора

Јавна набавка – бензин и дизел гориво, ЈН-9

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку ЈН-9 benzin i dizel gorivo Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Одлука о додели уговора Прилажемо: 1. Измене конкурсне документације 2. Обавештење о продужењу рока за давање понуда

Природни гас (ЈН-2)

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку ЈН-2 Природни гас Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Одлука о додели уговора