ЈН-6 ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ

ЈН-6 ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку ЈН-6 ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ Позив за подношење понуда Kонкурсна документација

Опширније

ЈН-5 САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР

ЈН-5 САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку ЈН-5 САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Одлука о додели уговора

Опширније

ЈН-3 ЛЕКОВИ И ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ

ЈН-3 ЛЕКОВИ И ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку ЈН-3 ЛЕКОВИ И ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Одлука о додели уговора

Опширније

ИЗМЕНЕ конкурсне документације за јавну набавку хране- по партијама, ЈН-7

ИЗМЕНЕ конкурсне документације за јавну набавку хране- по партијама, ЈН-7

Измене конкурсне документације бр. 914 од 27.02.2018.

Опширније

ЈН-7 Храна- по партијама

ЈН-7 Храна- по партијама

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку ЈН-7 Храна- по партијама Измене конкурсне документације бр. 914 од 27.02.2018. Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Друге измене конкурсне документације

Опширније