Gerontološki centar – Zrenjanin

Јавне набавке

ЈН-7 Храна- по партијама

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку ЈН-7 Храна- по партијама Измене конкурсне документације бр. 914 од 27.02.2018. Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Друге измене конкурсне документације

ЈН-1 Електрична енергија

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку  ЈН-1 Електрична енергија.   Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Одлука о додели уговора

JН-13 (проширење софтверске апликције)

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку добара JН-13 (проширење софтверске апликције).   Позив за подношење понуда КД проширење софтвера ЈИСУСЗ за рачуноводство Одлука о додели уговора Софтвер

ЈН-12 Мале вредности радова

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку добара ЈН-12 Мале вредности радова. Реконструкција хидрантске мреже II фаза КД хидрантска мрежа II фаза Одлука за хидрантску мрежу II фаза