Izmene javne nabavke

Izmene javne nabavke

U ranije objavljenoj konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobara: Materijali za saobraćaj, izvršene su određene izmene.