Izmene javne nabavke JN 7/2015

Izmene javne nabavke   JN  7/2015

U ranije objavljenoj konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobara:  Br. JN  7/2015 – Higijenski proizvodi, izvršene su određene izmene.