Izmene javne nabavke JN OP 3/2015

Izmene javne nabavke JN OP 3/2015

U ranije objavljenoj konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobara:  Br. JN OP 3/2015 – Prirodni gas, izvršene su određene izmene.