Izmene konkursne dokumentacije

Izmene konkursne dokumentacije

U konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobara, JN 9/2016 (Materijali od tekstila) , vrše se sledeće izmene: