Izmene konkursne dokumentacije JN-5/2016

Izmene konkursne dokumentacije JN-5/2016

U konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobara, JN-5/2016 – sanitetski materijal i sanitetski pribor, vrši se sledeća izmena: