Измене конкурсне документације ЈН-3, лекови и инфузиони раствори

Измене конкурсне документације ЈН-3, лекови и инфузиони раствори

У конкурсној документацији за јавну набавку добара ЈН-3, лекови и инфузиони раствори, извршене су одређене измене: