Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara.

Predmet nabavke: Materijali za vodovod, kanalizaciju i sanitarije – po partijama:

  • Partija 1. Materijali za vodovod i kanalizaciju
  • Partija 2. Materijali za sanitarije