Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Materijali za saobraćaj.