Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Nabavka sa ugradnjom sistema za automatsku dojavu požara

  1. Konkursna dokumentacija
  2. Poziv za podnošenje ponude