Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti. U pitanju je sanacija vlage u magacinu namirnica i sredstava higijene.