Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti usluga: popravka podova u „B“ zgradi  Gerontološkog centra