Јавна набавка добара: ХРАНА- намирнице и прехрамбени производи

Јавна набавка добара: ХРАНА- намирнице и прехрамбени производи

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку добара ЈН-7 ХРАНА- намирнице и прехрамбени производ.