Javna nabavka JN 14/2015

Javna nabavka JN 14/2015

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: nabavka sa ugradnjom sistema za automatsku dojavu požara.