Javna nabavka JN. 15/2015

Javna nabavka JN. 15/2015

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: nabavka bolničkih kreveta za korisnike u „B“ zgradi.