Javna nabavka JN 16/2015

Javna nabavka JN 16/2015

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Adaptacija rasvete u objektu „A“ Gerontološkog centra.