Javna nabavka JN 19/2015

Javna nabavka JN 19/2015

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Sanacija krova na objektu „C“ Gerontološkog centra.