Javna nabavka JN 4/2015

Javna nabavka JN 4/2015

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Pelene i
ulošci za odrasle.