Javne nabavke

Javne nabavke

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao dve javne nabavke dobara male vrednosti:

1) JN 3/2016 pelene i ulošci za odrasle
2) JN 9/2016 materijali od tekstila