ЈН-1 електрична енергија

ЈН-1 електрична енергија

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку мале вредности добара ЈН-1 електрична енергија.