JN 10/2016 Materijali za saobraćaj

JN 10/2016 Materijali za saobraćaj

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku dobara male vrednosti JN 10/2016 Materijali za saobraćaj, po partijama.