ЈН-11 реконструкција хидрантске мреже, 1. фаза

ЈН-11 реконструкција хидрантске мреже, 1. фаза

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку мале вредности радова ЈН-11 реконструкција хидрантске мреже, 1. фаза.