ЈН 11 специјални кревети за кориснике

ЈН 11 специјални кревети за кориснике

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку мале вредности добара ЈН 11 специјални кревети за кориснике.