ЈН 12

ЈН 12

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку мале вредности услуга: <стронг>поправка подова у „Б“ згради за смештај корисника.