ЈН 14 – хлеб и пецива

ЈН 14 – хлеб и пецива

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку добара мале вредности ЈН 14 – хлеб и пецива.