JN. 15-2/2014

JN. 15-2/2014

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Nameštaj za sobe korisnika u objektu „A“ – partija 2: natkasne(komode)