ЈН 15 Опрема за вешерај и кухињу, по партијама

ЈН 15  Опрема за вешерај и кухињу, по партијама

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку мале вредности добара ЈН 15 Опрема за вешерај и кухињу, по партијама.