ЈН 16 медицинска опрема, по партијама

ЈН 16 медицинска опрема, по партијама

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку мале вредности добара ЈН 16 медицинска опрема, по партијама.