ЈН 18 Реконструкција и проширење хидрантске мреже

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку мале вредности радова ЈН 18 Реконструкција и проширење хидрантске мреже.