ЈН-2 Природни гас

ЈН-2 Природни гас

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку добара ЈН-2 Природни гас