JN 3-I/2016 Pelene i ulošci za odrasle

JN 3-I/2016 Pelene i ulošci za odrasle

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku dobara male vrednosti JN 3-I/2016 Pelene i ulošci za odrasle.