JN. 5/2016

JN. 5/2016

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku dobara male vrednosti – sanitetski materijal i sanitetski pribor JN. 5/2016