ЈН 6-2/2016. хигијенски производи-прибор за одржавање хигијене

ЈН 6-2/2016. хигијенски производи-прибор за одржавање хигијене

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку добара мале вредности <стронг>ЈН 6-2/2016. хигијенски производи-прибор за одржавање хигијене.