ЈН-6 Санитетски материјал и санитетски прибор

ЈН-6 Санитетски материјал и санитетски прибор

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку добара ЈН-6 санитетски материјал и санитетски прибор.