JN 6/2015

JN  6/2015

U ranije objavljenoj konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobara:  Br. JN 6/2015 – Sanitetski materijal i pribor: