JN -7/2016

JN -7/2016

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: hrana- namirnice i prehrambeni proizvodi, po partijama  br. JN -7/2016.