ЈН-9 Пелене и улошци за одрасле

ЈН-9 Пелене и улошци за одрасле

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку добара ЈН-9 Пелене и улошци за одрасле