JN br. 24/2014

JN br. 24/2014

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Oprema za kuhinju