О нама

О нама

Геронтолошки центар Зрењанин (ГЦ) је установа социјалне заштите, чија је основна делатност пружање услуга из области социјалне и здравствене заштите одраслих и старијих психички очуваних особа.

Пружа услуге становања, исхране, неге,социјалног рада, здравствене заштите, а организују се забавне, рекреативне, културно-уметничке, духовне и друге активности, зависно од потреба, способности и интересовања корисника.

– До краја 2018. године, Геронтолошки центар је имао капацитет за смештај 300 корисника, да би 21. децембра, Решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, добио Лиценцу за пружање услуге домског смештаја, са повећањем капацитета за смештај 319 корисника.

. Истог дана, добили смо и Лиценцу за пружање услуге  Помоћ у кући, која је у склопу  ванинституционалне заштите. Ове облике заштите  пружамо од 1983.г. и они су  намењени популацији одраслих и старијих лица у нашем граду.   Службу  финансира локална самоуправа, а чине је Клуб за стара и одрасла лица и услуга Помоћ у кући. Из тог разлога ,наша Установа није  Дом за старе, већ Геронтошки центар.

Помоћ у кући је услуга социјалне заштите, која обезбеђује старијим, хронично оболелим и другим лицима, која нису у стању да се сама о себи старају, а породица не може да им обезбеди одговарајућу заштиту, помоћ у самозбрињавању и обављању неопходних кућних послова и негу у кући.

Клуб за стара и одрасла лица је облик социјалне заштите који својим члановима, зависно од интересовања и потреба пружа услуге социјалног рада и задовољавање свакодневних социјалних потреба, културно-уметничке, забавне, образовне, рекреативно-рехабилитационе активности, превентивне, хигијенско-здравствене услуге.