Одлука о додели уговора код јавне набавке ЈН 15 – опрема за вешерај и кухињу

Геронтолошки центар Зрењанин је донео одлуку о додели уговора код јавне набавке ЈН 15 – опрема за вешерај и кухињу: