Одлука о додели уговора код јавне набавке ЈН 16 – Медицинска опрема, по партијама

Геронтолошки центар Зрењанин је донео одлуку о додели уговора код јавне набавке ЈН 16 – Медицинска опрема, по партијама: