Odluka o dodeli ugovora kod javne nabavke JN 6 higijenski proizvodi

Gerontološki centar Zrenjanin je doneo odluku o dodeli ugovora kod javne nabavke JN 6 higijenski proizvodi (partija br. 1- sredstva za higijenu)