Odluka o obustavi postupka JN 3/2016

Odluka o obustavi postupka JN 3/2016

Gerontološki centar Zrenjanin je doneo odluku o dodeli o obustavi postupka javne nabavke JN3/2016 pelene i ulošci za odrasle: